معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
افتتاحیه بخش مبادله کتابخانه تخصصی نوجوان دوشنبه, 30 آبان 15:30 اصفهان-خیابان جی _ مسیر محلی صیاد شیرازی- خیابان مفتح سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
افتتاحیه ی مکان جدید انتشارات سازمان یکشنبه, 29 آبان 10:00 اصفهان، خیابان باغ گلدسته اجتماعی فرهنگی - شرح برنامه
رونمایی از پادکست مرور شماره (5 و 6) یکشنبه, 29 آبان - اصفهان، خیابان باغ گلدسته سرگرمی هنری اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
رونمایی ازپورتال کتابخانه دیجیتال یکشنبه, 29 آبان 09:30 اصفهان، خیابان باغ گلدسته سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
رونمایی از یادمان اهداکنندگان کتاب یکشنبه, 29 آبان - اصفهان،خیابان باغ گلدسته سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
جشن 20 سالگی کتابخانه مرکزی (تقدیر از کتابداران) سه شنبه, 24 آبان - اصفهان، لاله جنوبی، بین خیابان خرم و ایمان سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
نشست کتاب همخوان شنبه, 28 آبان 16:00 اصفهان - خیابان 22بهمن - مجموعه باغ غدیر سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
برگزاری نمایشگاه کتاب در ایستگاه های منتخب مترو سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - دروازه دولت_ چهارباغ عباسی سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
گنج پنهان (برگزاری نمایشگاه کتب خطی) سه شنبه, 24 آبان تا شنبه, 28 آبان - اصفهان، خیابان باغ گلدسته سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
"صدای کتاب" برنامه بلند خوانی کتاب توسط شهروندان در فضای طراحی شده سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - چهارباغ عباسی _ میدان امام حسین سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
"کتاب درمانی" مشاوره به شهروندان با کتاب سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - اصفهان، خیابان باغ گلدسته سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
اهدای کتاب به شهر بنت پنجشنبه, 26 آبان - اصفهان، خیابان باغ گلدسته اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
نقد کتاب زاینده رود از سرچشمه تا مرداب یکشنبه, 29 آبان - اصفهان،نقش جهان _خ. عبدالرزاق_ خ. حکیم_ خ. استانداری سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه
معرفی کتاب های دفاع مقدس در قالب لمپست سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - سطح شهر اصفهان سرگرمی اجتماعی فرهنگی دفاع مقدس - شرح برنامه
رونمایی کتاب ناگفته های ازدواج پنجشنبه, 26 آبان - خ جی، حدفاصل سه راه شهید رجایی و سه راه همدانیان، کوچه شماره 50 ، فرهنگسرای عرفان سرگرمی اجتماعی خانوادگی - شرح برنامه
عضویت رایگان و ویژه 50 درصد در کتابخانه ها ،مدارس و میادین اصلی شهر سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - کلیه کتابخانه ها ومراکز منتخب شهر سرگرمی خانوادگی فرهنگی - شرح برنامه