مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
جشن فجر علوی شنبه, 15 بهمن 18:00 سالن خدمات شهری شهرداری ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن فجر علوی یکشنبه, 16 بهمن 18:00 سینما سپاهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مدرسه انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن 09:00 دبستان امین ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مدرسه انقلاب یکشنبه, 16 بهمن 09:00 دبستان خوروش ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مدرسه انقلاب یکشنبه, 16 بهمن 09:00 دبستان شاهد شیخ انصاری ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مدرسه انقلاب سه شنبه, 18 بهمن 09:00 دبستان حاج رحیم لباف زاده ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مدرسه انقلاب چهارشنبه, 19 بهمن 09:00 دبستان سیمین لباف زاده (دو سانس ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
گردشگری انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 10:00 محله علیقلی آقا ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ویژه برنامه همای رحمت سه شنبه, 18 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - خانه شهید بهشتی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ولایت در انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن - مدارس سطح منطقه 1 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان چهارشنبه, 12 بهمن 18:00 میدان انقلاب ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان دوشنبه, 17 بهمن 18:00 بوستان فاطمه الزهرا(س) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان سه شنبه, 18 بهمن 18:00 بوستان سپهر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 18:00 میدان چهارسوق ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان شنبه, 22 بهمن 09:00 ایوان ارگ جهان نما ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 پل مارنان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران چهارشنبه, 12 بهمن 18:30 جاوان خیابان مدرس نجفی کوچه شماره 6 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران پنجشنبه, 13 بهمن 18:30 شهرک انصار المهدی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران شنبه, 15 بهمن 18:30 خیابان ولیعصر مرکزی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران دوشنبه, 17 بهمن 18:30 محله مشکین ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران سه شنبه, 18 بهمن 18:30 روبروی مسجد جامع بابوکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران چهارشنبه, 19 بهمن 18:30 میدان مادر شهرک پرتو ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران پنجشنبه, 20 بهمن 18:30 رسالت 1 پارک ترافیک ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران شنبه, 22 بهمن 18:30 میدان جمهوری آفاران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پرچم افتخار چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 18:30 میدان جمهوری _شهیدان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
با مدرسه چهارشنبه, 12 بهمن 10:30 مدرسه سمیه _ برزان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
با مدرسه یکشنبه, 16 بهمن 10:30 مدرسه حضرت ابوالفضل (ع ) _جاوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
با مدرسه سه شنبه, 18 بهمن 09:00 مدرسه شهید عراقی_ولدان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
با مدرسه سه شنبه, 18 بهمن 10:30 مدرسه کرامت_رسالت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
با مدرسه چهارشنبه, 19 بهمن 10:30 مدرسه شهدای دهنو ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پاتوق شاعرانه پنجشنبه, 13 بهمن 15:30 فرهنگسرای قرآنی معلم_جاوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
اکران فیلم های سینمایی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 18:30 فرهنگسرای سراج_دهنو ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بی نهایت عشق شنبه, 15 بهمن 15:30 فرهنگسرای سراج_دهنو ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه فکرتو روشن کن چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فضای مجازی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 14 بهمن 18:30 میدان جمهوری ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 19:30 خیابان شهیدان غربی، میدان واعظ ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 خیابان شهیدان غربی، میدان واعظ ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میدان جمهوری ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مدرسه به مدرسه چهارشنبه, 12 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن 08:00 مدارس منطقه 3 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام ایران برای ایران چهارشنبه, 12 بهمن تا چهارشنبه, 19 بهمن 08:00 مدارس منتخب منطقه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
یاران انقلاب پنجشنبه, 13 بهمن 07:30 مدارس منطقه 3 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مادران فاطمی پنجشنبه, 13 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 16:00 منزل شهدا منطقه 3 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن ولایت شنبه, 15 بهمن 19:00 مسجد الهادی منطقه 3 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن انقلاب دوشنبه, 17 بهمن تا چهارشنبه, 19 بهمن 18:00 خ ابن سینا کوچه 37 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پاتوق جوانه های انقلاب سه شنبه, 18 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن 18:00 گذر فرهنگی چهارباغ ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
دیدار با لاله ها چهارشنبه, 19 بهمن 07:00 گلستان شهدا ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن بزرگ انقلاب پنجشنبه, 20 بهمن 18:00 حسینیه بنی فاطمه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن ولایت جمعه, 21 بهمن 19:00 حسینیه نورباران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ساخت نماهنگ شنبه, 22 بهمن - فضای مجازی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن پیروزی انقلاب جمعه, 21 بهمن 21:00 گذر فرهنگی چهارباغ ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میدان بزرگمهر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 3 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
میثاق با شهیدان چهارشنبه, 12 بهمن 08:00 باغ غدیر، خلیل آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
دست بوس پدر جمعه, 14 بهمن 18:30 سالن حکمت_باغ غدیر، خلیل آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازی های رومیزی یکشنبه, 16 بهمن تا چهارشنبه, 19 بهمن 08:00 مدارس منطقه_سطح منطقه 4 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان چهارشنبه, 12 بهمن 13:30 مشتاق سوم، مدرسه فرانگان پویا _محله زوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان پنجشنبه, 13 بهمن 16:00 خیابان همدانیان، بوستان فدک ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 14 بهمن 16:00 شهرک زاینده رود ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان شنبه, 15 بهمن 16:00 میدان کردآباد پارک کردآباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 19:30 میدان بزرگمهر، ابتدای مشتاق دوم ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضاسازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 4 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام پدر شنبه, 15 بهمن 18:00 امامزاده محسن وحید ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نمایشگاه نورسته یکشنبه, 16 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 10:00 امامزاده محمد_بازارچه و وحید ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سمفونی بزرگ انقلاب جمعه, 21 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 10:00 سالن بین المللی کوثر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن بزرگ خانوادگی پنجشنبه, 20 بهمن 15:00 سالن نگین سپاهان شهر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی دیجیتال "ترگل" چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فضای مجازی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان چهارشنبه, 19 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 18:00 خ.حکیم نظامی، جنب دانشگاه هنر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 کوه صفه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضاسازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 5 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
افتتاحيه مجموعه تئاتر پرديس هنر دوشنبه, 17 بهمن 10:00 پرديس هنر_آبشار سوم ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
افتتاحيه ورزشگاه بابافولاد دوشنبه, 17 بهمن 10:00 مجموعه فرهنگي تخت فولاد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ايستگاه هاي انقلاب چهارشنبه, 19 بهمن تا جمعه, 21 بهمن - ميدان آزادي ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ايستگاه هاي انقلاب چهارشنبه, 19 بهمن تا جمعه, 21 بهمن - پل خواجو ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشنواره مادر و كودك پنجشنبه, 13 بهمن 10:00 فرهنگسراي شهيد همت_محله همت آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشنواره ورزشي فصل رويش پنجشنبه, 20 بهمن 10:00 فرهنگسراي شهيد همت_محله همت آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایران وتنم شنبه, 15 بهمن 18:00 ورزشگاه شهيد لاوي ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایران وتنم یکشنبه, 16 بهمن 09:00 ورزشگاه شهيد لاوي ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 ميدان آزادي ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 پل خواجو ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 شهرك شهيد كشوري ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 6 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن دخترانه "باب المراد" سه شنبه, 11 بهمن 10:00 مجموعه فرهنگی حضرت ولی عصر(عج) شهرک ولی عصر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
هم محلی بدو بازی چهارشنبه, 12 بهمن 15:00 بوستان صفا_کاوه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
هم محلی بدو بازی چهارشنبه, 19 بهمن 15:00 بوستان آرزو_فروردین ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع دستی سه شنبه, 11 بهمن تا پنجشنبه, 13 بهمن 09:00 مسجد امام حسن ع_محله پوریای ولی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
گنج پنهان چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 17:00 مسجد چهارده معصوم _اشراق برازنده ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
فجر امید یکشنبه, 16 بهمن 10:00 سالن اجتماعات بیمارستان غرضی _گلستان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ویژه برنامه کودکان و نوجوانان سه شنبه, 18 بهمن 10:00 کانون فرهنگی مهدویت_خیابان شاهد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
یاعلی برای ایران چهارشنبه, 19 بهمن 19:00 هنرسرای خورشید_منطقه هفت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
قاسم هنوز زنده است سه شنبه, 25 بهمن 18:00 ورزشگاه شاهنامه_منطقه هفت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جام همدلی ویژه کارکنان چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 15:00 منطقه هفت_اشراق ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جام همدلی ویژه شهروندان چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - محلات منطقه هفت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات ورزشی ویژه مدارس چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 10:00 دبیرستان امام خمینی _کاوه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
فجـرانه پنجشنبه, 20 بهمن 18:00 مسجد امام حسن (ع) شهرک ولی عصر (عج) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن شکوهمند پیروزی جمعه, 21 بهمن 18:00 دبستان هدایت _شهرک کاوه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن انقلاب پنجشنبه, 20 بهمن 15:00 مسجد الزهرا_فدک ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 پل چمران شهرداری منطقه 7 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 7 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
برای پدر 1 چهارشنبه, 12 بهمن 15:00 فرهنگسرای باران_شمس آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
برای پدر2 چهارشنبه, 12 بهمن 18:00 فرهنگسرای باران_شمس آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تا پای جان 1 چهارشنبه, 12 بهمن 10:00 سالن شهید بهشتی_خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
رهپویان انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 10:00 مدارس ابتدایی سطح منطقه8 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ندای انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا سه شنبه, 25 بهمن 18:00 محلات 17 گانه_سطح منطقه8 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مهر مولا پنجشنبه, 13 بهمن 18:30 فرهنگسرای مهر _فردوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تا پای جان2 پنجشنبه, 13 بهمن 10:00 سالن شهید بهشتی_خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات ورزشی جام فجر پنجشنبه, 13 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - ورزشگاه شهدای شمس آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
شاه مردان جمعه, 14 بهمن 10:00 ورزشگاه شهدای شمس آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تا پای جان 3 شنبه, 15 بهمن 10:00 سالن شهید بهشتی_خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تا پای جان 4 یکشنبه, 16 بهمن 10:00 سالن شهید بهشتی_خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تا پای جان 5 سه شنبه, 18 بهمن 10:00 سالن شهید بهشتی_خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نقل و نبات سه شنبه, 18 بهمن 10:30 فرهنگسرای مهر _فردوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مزه کتاب چهارشنبه, 19 بهمن 11:00 فرهنگسرای مهر _فردوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به نام وطن چهارشنبه, 19 بهمن 10:00 سالن شهید بهشتی_خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سر فراز باشی میهن من چهارشنبه, 19 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 18:30 جنب شهرداری منطقه8 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سر فراز باشی میهن من چهارشنبه, 19 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 18:30 میدان شهدای مدافع امنیت خانه اصفهان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
عید انقلاب پنجشنبه, 20 بهمن 18:30 فرهنگسرای باران_شمس آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن نور افشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 پارکینگ ترمینال کاوه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایران وتنم جمعه, 21 بهمن 18:00 ورزشگاه شهدای مارچین ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضاسازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 8 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشنواره آتشگاه چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - ورزشگاه نور منطقه 9 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن ایران و تنم پنجشنبه, 20 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 19:00 ورزشگاه نور_گورتان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن لبخند خدا سه شنبه, 11 بهمن 19:00 مجتمع امام خمینی_جروکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن فجرآفرینان پنجشنبه, 13 بهمن 10:00 مجتمع امام خمینی_جروکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به وقت شادی پنجشنبه, 13 بهمن 16:00 فرهنگسرای موعود_زهران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازارچه مهر پدری چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فرهنگسراهای منطقه9 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن پدر مهربانی ها جمعه, 14 بهمن 19:00 فرهنگسرای موعود_زهران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن برای پدر جمعه, 14 بهمن 19:00 کتابخانه آیت اله جنتی_لادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جام فجر پنجشنبه, 20 بهمن 09:00 کتابخانه آیت اله جنتی_لادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
علی پدر خوبی ها جمعه, 14 بهمن 10:00 فرهنگسرای آیه _جنیران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
انقلاب مردمی ، مردم انقلابی سه شنبه, 18 بهمن 14:00 فرهنگسرای آیه _جنیران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
میلاد فجر و نور پنجشنبه, 20 بهمن 10:00 کتابخانه امام زاده ابراهیم سودان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه فجر چهارشنبه, 19 بهمن 16:00 فرهنگسرای آیه _جنیران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی و خاطره گویی ویژه دهه فجر پنجشنبه, 20 بهمن 10:00 امام زاده ابراهیم سودان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی ویژه دهه فجر چهارشنبه, 12 بهمن تا یکشنبه, 30 بهمن - فرهنگسرای موعود_زهران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی ویژه دهه فجر چهارشنبه, 12 بهمن تا سه شنبه, 25 بهمن 15:00 خانه فرهنگ آزادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی ویژه دهه فجر شنبه, 01 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مجتمع امام خمینی_جروکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی ویژه دهه فجر چهارشنبه, 12 بهمن تا سه شنبه, 25 بهمن - سالن مطالعه آیت ا... جنتی _لادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
اردوی سینما به مناسبت دهه فجر سه شنبه, 18 بهمن 15:00 سالن مطالعه آیت ا... جنتی _لادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
از فجر تا ظهور چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 15:00 سالن مطالعه آیت ا... جنتی _لادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پاتوق دخترانه به مناسبت دهه فجر چهارشنبه, 19 بهمن 16:00 سالن مطالعه آیت ا... جنتی _لادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
محفل نور علی چهارشنبه, 12 بهمن 10:00 خانه فرهنگ امامزاده ابراهیم _سودان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه مجازی انقلاب نور چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - سالن مطالعه امامزاده ابراهیم_سودان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
هم نوا با انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا یکشنبه, 30 بهمن 17:00 خانه فرهنگ آزادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سرود دختران نورا چهارشنبه, 12 بهمن 16:00 خانه فرهنگ آزادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن مالک ملک یکشنبه, 16 بهمن 21:00 خانه فرهنگ آزادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن - خیابان آتشگاه، خیابان وحدت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نور افشانی و تکبیر جمعه, 21 بهمن 21:00 خانه فرهنگ آزادان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به رنگ پرچم دوشنبه, 24 بهمن 10:00 مجتمع امام خمینی_جروکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
خانواده انقلابی جمعه, 14 بهمن 09:00 مجتمع امام خمینی_جروکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازیهای بومی محلی چهارشنبه, 12 بهمن 16:00 مجتمع امام خمینی_جروکان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
خانواده انقلابی دوشنبه, 10 بهمن 08:00 فرهنگسرای آیه _جنیران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات فوتسال جام دهه فجر دوشنبه, 10 بهمن تا یکشنبه, 30 بهمن 16:00 ورزشگاه نصر آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات شنا جام دهه فجر چهارشنبه, 19 بهمن 17:00 استخر نور گورتان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات تنیس روی میز جام دهه فجر دوشنبه, 10 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 19:00 ورزشگاه نصر آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات تیر اندازی جام دهه فجر پنجشنبه, 20 بهمن 16:00 بسیج آزادن ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
هم نوا چهارشنبه, 19 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 18:00 سطح محلات منطقه 9 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان پنجشنبه, 20 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 16:00 خیابان میرزاطاهر، جنب مزار شهید زلالی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه9 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن پدر و پسر پنجشنبه, 20 بهمن 19:00 ورزشگاه گل نرگس_منطقه 10 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن فجر علوی پنجشنبه, 20 بهمن 10:00 خانه فرهنگ دشتستان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آموختم، ساختم و فروختم یکشنبه, 16 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن - خانه فرهنگ دشتستان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
اردو با طعم زمستان یکشنبه, 16 بهمن - خانه فرهنگ دشتستان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن دستهای رنگی یکشنبه, 16 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن - خانه فرهنگ دشتستان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستگاه انقلاب چهارشنبه, 19 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن 10:00 خانه کودک لبخند_هفتون(گرکان) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نمایشگاه محصولات فرهنگی چهارشنبه, 19 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن 10:00 خانه کودک لبخند_هفتون(گرکان) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ترنم حماسه چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - خانه کودک لبخند_هفتون(گرکان) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
کودکان انقلاب چهارشنبه, 19 بهمن 10:00 خانه خلاقیت مرکز لاله ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز فرهنگی منطقه 10 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشنواره تفریحی به وقت هیجان چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مدارس متوسطه منطقه10 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
موعود روزگاران چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 17:00 حیاط فرهنگسرای استاد همایی محله هفتون ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مروارید در صدف چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - کتابخانه و پایگاه بسیج خواجه عمید ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
یاران خورشید چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 17:00 منطقه ده _امامزاده ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پرچم های خوشمزه چهارشنبه, 19 بهمن 11:00 سالن طوس محله معراج ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
یک روز خوب با شهدا سه شنبه, 18 بهمن 10:00 گلستان شهدا_هفتون ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
چهل سال صعود چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 08:00 خانه فرهنگ ابوالفرج ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
رفیق شهیدم دوشنبه, 17 بهمن 18:00 امامزاده شاه میر حمزه عسگریه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نمایشگاه "ایران من" چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - هنرستان سروش_عسگریه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 18:00 میدان شهید فهمیده ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 18:00 میدان تالار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 18:00 میدان زرین کوب ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 بـرج کبوتر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میـدان شهید فهمیده ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میـدان تـالار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میـدان زریـن کوب ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نمایشگاه فجر چهارشنبه, 12 بهمن 08:00 فرهنگسرای مادر _درب ميدان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ده شب ده مسجد چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 19:00 مساجد منطقه11 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
شور انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مدارس منطقه 11 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سایه پدری و جشن فجر پنجشنبه, 13 بهمن 15:00 فرهنگسرای مادر _درب ميدان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایران علوی جمعه, 14 بهمن 19:00 ورزشگاه طيب ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
یک روز آسمانی یکشنبه, 16 بهمن 11:00 مدرسه شهید خرازیان_لیمجیر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایران جاودان سه شنبه, 18 بهمن تا چهارشنبه, 19 بهمن 08:00 مدارس منطقه 11 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
گل هاي فجر سه شنبه, 18 بهمن تا پنجشنبه, 20 بهمن 09:00 فرهنگسراي دانش_طاحونه و زاجان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ايستگاه هاي انقلاب چهارشنبه, 19 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 18:00 ميدان شاهد_ماشاده و زاجان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
عطر انقلاب جمعه, 21 بهمن 16:00 گلزار شهداي رهنان_ماشاده ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
راهيان فجر شنبه, 22 بهمن 09:00 از محلات منطقه به ميدان شاهد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 ميدان شاهد منطقه 11 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 11 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
فجر حیدری جمعه, 14 بهمن 18:00 ورزشگاه امیرالمومنین (ع) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
کاروان انقلاب پنجشنبه, 20 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 16:00 گردشی_محلات منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نور افشانی و تکبیر گویان جمعه, 21 بهمن 21:00 میدان شهید علیخانی _ ملک شهر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
میثاق با شهدا جمعه, 14 بهمن - بوستان ملت ملک شهر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
میثاق با شهدا جمعه, 14 بهمن - گلزار شهدای عاشق آباد عاشق آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
میثاق با شهدا جمعه, 14 بهمن - گلزار شهدای امین آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
موکب بزرگ دهه فجر دوشنبه, 17 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 16:00 بوستان ملت، یادمان شهید گمنام _ ملک شهر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی مراکز فرهنگی به مناسبت دهه فجر چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز، فرهنگسراها وسالن های مطالعه منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جام فجر چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پویش پرچم افتخار چهارشنبه, 12 بهمن تا جمعه, 21 بهمن - منازل محمود آباد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
برگزاری نشست های بصیرتی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - پایگاه های بسیج منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازارچه های حمایت از مشاغل خانگی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
دیدار باخانواده های شهدا و جانبازان چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - منازل شهدا، جانبازان منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان پنجشنبه, 20 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 16:00 محلات سطح منطقه _حرکت کاروان پیروزی انقلاب در محلات منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان دوشنبه, 17 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 16:00 یادمان شهید گمنام بوستان ملت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میدان علیخانی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 یادمان شهید گمنام بوستان ملت منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 12 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
شکفتن در مه چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - محله وليعصر كتابخانه مادر و كودك نيايش ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن انقلاب چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فرهنگسرا و سالن مطالعه شفق ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
رقابت با رفاقت یکشنبه, 16 بهمن تا دوشنبه, 17 بهمن 08:00 بلوار كشاورزي گلزار 8 كتابخانه تخصصي نوجوان عبادت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
رقابت پدر پسري دوشنبه, 10 بهمن 17:00 بلوار كشاورزي، گلزار 8، كتابخانه تخصصي نوجوان عبادت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
فجر44 چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فرهنگسراي وحيد_گلزار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ياد ايام چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - گلزار شهداي دستگرد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
صبح قريب چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - خيابان دكتر حسابي،‌ جنب پارك زمزم مسجد امام حسن مجتبي(ع) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
طلوع چهارشنبه, 12 بهمن تا جمعه, 21 بهمن - خيابان آزادگان مسجد جامع خندق مسجد اميرالمومنين گلزار شهداي دستگرد ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
لقمه هاي خواندني چهارشنبه, 12 بهمن تا جمعه, 21 بهمن - بلوارشفق، نیروگاه شهید عباسپور مسجد المهدی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
اين باغ ميوه مي دهد چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - باغ بانوان پرديس دبستانهاي منطقه 13 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نشاني فردوس چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - خيابان باغ فردوس مسجد حضرت رسول اكرم (ص) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ايران 44 دوشنبه, 10 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - خيابان باغ فردوس دارالقرآن شهيد سخنوري ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
گلي كه بهار شد چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - كوي اميريه، فرعي 4 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
از جنس غيرت پنجشنبه, 20 بهمن - ترمينال زاينده رود _وحید ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به وقت امنيت چهارشنبه, 26 بهمن 18:00 خيابان قائميه، مسجد صاحب الزمان (عج) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 كوه قائميه مزار شهداي گمنام نور الشهدا ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
رژه موتوری چهارشنبه, 12 بهمن 16:00 خیابان لاله شمالی به سمت حرم ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جام فجر جمعه, 07 بهمن تا پنجشنبه, 27 بهمن - سالن های ورزشی منطقه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن انقلاب جمعه, 21 بهمن 19:00 مسجد الزهرا _مجتمع مسکونی لاله ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سرفراز باشی میهن من سه شنبه, 18 بهمن 09:00 صحن حرم حضرت زینب (س) ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضاسازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - سطح منطقه محلات و مراکز فرهنگی منطقه 14 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن انقلاب جمعه, 21 بهمن 19:00 مسجد المهدی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان چهارشنبه, 19 بهمن 18:00 روبروی شهرداری منطقه 14 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان پنجشنبه, 20 بهمن 18:00 روبروی شهرداری منطقه 14 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 18:00 روبروی شهرداری منطقه 14 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 روبروی شهرداری منطقه 14 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 14 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
به رنگ شادی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 10:00 فرهنگسرای کوثر مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
افتتاحیه بازارچه طوبی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 09:00 باغ طوبی مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
افتتاحیه نگار خانه چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 09:00 فرهنگسرای کوثر مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
دورهمی مادر دختری چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 09:30 باغ طوبی مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقه آشپزی پروپیمون چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 09:30 باغ طوبی مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن بزرگ خانوادگی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 15:00 فرهنگسرای کوثر مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
هیجان به توان صد پنجشنبه, 06 بهمن 10:00 کتابخانه ولایت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازی سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - کتابخانه ولایت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) و جشن دهه فجر شنبه, 15 بهمن - مسجد سید خوراسگان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) پنجشنبه, 20 بهمن 18:00 تهران ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات مجازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فضای مجازی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات پینگ پنگ جمعه, 14 بهمن تا جمعه, 21 بهمن 09:00 سالن پینگ پنگ کانون فرهنگی هنری شهدای مسجد سید خوراسگان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازدید از پایگاه هشتم شکاری شهید عباس بابایی چهارشنبه, 19 بهمن 14:00 پایگاه هشتم شکاری ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازارچه اقتصادی چهارشنبه, 12 بهمن تا یکشنبه, 23 بهمن 09:00 فرهنگسرای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نشریه دیواری پنجشنبه, 13 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پویش دست بوسی پدران شنبه, 15 بهمن - فرهنگسرای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ختم قرآن یکشنبه, 16 بهمن 15:00 فرهنگسرای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
خاطره گویی یکشنبه, 16 بهمن 16:00 فرهنگسرای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
محفل انس با قران یکشنبه, 16 بهمن 15:00 فرهنگسرای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
بازی های بومی محلی دوشنبه, 17 بهمن 18:00 فرهنگسرای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
غبار روبی مزار شهدا پنجشنبه, 20 بهمن 15:30 گلستان شهدای گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
دیدار از مادران شهدا جمعه, 21 بهمن 09:00 منزل شهدا _ گورت ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشنواره ورزشی منطقه چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فرهنگسرای عرفان _بوزان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سایه پدری چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فرهنگسرای عرفان _بوزان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
سربازان من چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فضای مجازی، کتابخانه سلمان _ابـَر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
تبعیت از امام چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - فضای مجازی، کتابخانه سلمان _ابـَر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
22 بهمن چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن 11:00 فضای مجازی، کتابخانه سلمان _ابـَر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
شکوه پابرجا چهارشنبه, 12 بهمن 15:00 فرهنگسرای اندیشه _ستار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
فجرکودکانه دوشنبه, 17 بهمن 14:00 فرهنگسرای اندیشه _ستار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نقطه سرخط چهارشنبه, 19 بهمن 19:00 فرهنگسرای اندیشه _ستار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
پیروزی انقلاب شنبه, 22 بهمن 21:00 فرهنگسرای قصر _ ارداجی و قصر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آیین اختتامیه جام فجر(فوتبال) شنبه, 22 بهمن 17:00 فرهنگسرای نور _ پزوه ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایران من سه شنبه, 18 بهمن تا چهارشنبه, 19 بهمن 09:00 فرهنگسرای کوثر مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشنواره سرود دانش آموزی سه شنبه, 18 بهمن 14:00 فرهنگسرای کوثر مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
جشن عبادت دوشنبه, 10 بهمن 10:00 فرهنگسرای کوثر مسجد علی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
حکایت خوبان چهارشنبه, 12 بهمن 15:30 فرهنگسرای اندیشه _ستار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
کافه جوان سه شنبه, 11 بهمن 19:00 حسینیه صفا _ستار ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
مسابقات ورزشی دهه فجر چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - محلات منطقه15 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان چهارشنبه, 19 بهمن 16:00 پارک کوثر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 16:00 پارک کوثر ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
ایستاده در میدان جمعه, 21 بهمن 19:00 میدان امام خمینی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 میدان امام خمینی ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
آذین بندی و فضا سازی چهارشنبه, 12 بهمن تا شنبه, 22 بهمن - مراکز و فرهنگسراها منطقه 15 ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه
نورافشانی جمعه, 21 بهمن 21:00 ابتدای پارک ناژوان ویژه برنامه های دهه فجر - شرح برنامه