پوپک
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
دومین مسابقه بین الملی کودکان ونوجوانان اصفهان یکشنبه, 13 آذر تا جمعه, 05 اسفند - خانه کودک ، دبیرخانه دائمی مسابقه ، سی و سه پل ، بلوار آیینه خانه هنری - شرح برنامه