ایده نما
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
فراخوان ملی طرح و ایده "ایده نما" سه شنبه, 02 اسفند تا چهارشنبه, 10 اسفند - ماه رمضان دانلود شرح برنامه
فراخوان ملی طرح و ایده "ایده نما" سه شنبه, 02 اسفند تا چهارشنبه, 10 اسفند - عید نوروز دانلود شرح برنامه
فراخوان ملی طرح و ایده "ایده نما"3 پنجشنبه, 18 اسفند تا پنجشنبه, 25 اسفند - هفته فرهنگی دانلود شرح برنامه