مسابقات ورزشی مولای عرشیان و بانوی قدسیان
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
مسابقات تکواندو _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا چهارشنبه, 24 اسفند 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی _رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا یکشنبه, 21 اسفند 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات کبدی_ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا یکشنبه, 28 اسفند 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات بدمینتون _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا دوشنبه, 14 فروردین 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات هندبال _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا یکشنبه, 28 اسفند 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات تیراندازی با کمان _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا سه شنبه, 15 فروردین 10:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات جودو _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا یکشنبه, 28 اسفند 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات شطرنج _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا سه شنبه, 15 فروردین 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات جانبازان ومعلولین _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا پنجشنبه, 10 فروردین 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات بیماران خاص _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان جمعه, 19 اسفند تا سه شنبه, 22 فروردین 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات دوچرخه سواری _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان دوشنبه, 14 فروردین تا شنبه, 20 اسفند 09:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات اسکواش _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان شنبه, 20 اسفند تا شنبه, 26 فروردین 08:00 ورزشی - شرح برنامه
مسابقات بسکتبال سه نفره _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان دوشنبه, 14 فروردین تا شنبه, 27 اسفند 08:00 ورزشی - شرح برنامه
فراخوان ثبت نام رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان پنجشنبه, 03 فروردین تا شنبه, 02 اردیبهشت - ورزشی فراخوان - شرح برنامه
مسابقات جودو _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان چهارشنبه, 16 فروردین تا جمعه, 18 فروردین - ورزشگاه کوثر ورزشی - شرح برنامه
مسابقات بدمینتون _ رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان سه شنبه, 15 فروردین تا جمعه, 18 فروردین - ورزشگاه ابرار ورزشی - شرح برنامه
مسابقات مینی گلف_مولای عرشیان وبانوی قدسیان چهارشنبه, 16 فروردین تا پنجشنبه, 17 فروردین - خانه گلف ورزشی - شرح برنامه
مسابقات شنا_مولای عرشیان وبانوی قدسیان چهارشنبه, 16 فروردین تا پنجشنبه, 17 فروردین - استخر نمونه ورزشی - شرح برنامه
مسابقات مچ اندازی _ بانوی قدسیان ومولای عرشیان پنجشنبه, 17 فروردین تا جمعه, 18 فروردین - ورزشگاه زیتون ورزشی - شرح برنامه
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی _رقابت های جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان چهارشنبه, 16 فروردین تا جمعه, 18 فروردین - شهید نصر ورزشی - شرح برنامه