پنجم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم بازی شنبه, 05 فروردین 14:30 باغ غدیر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سنگر شنبه, 05 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا شنبه, 05 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا شنبه, 05 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نفس شنبه, 05 فروردین 20:30 ناژوان برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم ریش شنبه, 05 فروردین 16:00 عرصه های اجتماعی سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی شنبه, 05 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر شنبه, 05 فروردین 09:00 موزه گرمابه علیقلی آقا موزه گرمابه شاهزاده ها مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی شنبه, 05 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم دست شنبه, 05 فروردین 09:00 باغ گل ها برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین شنبه, 05 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود شنبه, 05 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا شنبه, 05 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری شنبه, 05 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آوا شنبه, 05 فروردین 10:00 مساجد امام، شیخ لطف الله و جامع برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم رنگ شنبه, 05 فروردین - عرصه های گردشگری سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت شنبه, 05 فروردین 15:00 چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه