اول فروردین ماه
...

تخت فولاد | گلستان شهدا | موزه حمام علی قلی آقا

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
23000 جان | گلستان شهدا دوشنبه, 01 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد دوشنبه, 01 فروردین تا پنجشنبه, 18 فروردین 07:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش - شرح برنامه
نوروزگاه دوشنبه, 01 فروردین 10:00 گردشگری ستاد نوروزی شهر اصفهان - شرح برنامه
نوروزگاه دوشنبه, 01 فروردین 17:00 گردشگری ستاد نوروزی شهر اصفهان - شرح برنامه