یازدهم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم سنگر جمعه, 11 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا جمعه, 11 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا جمعه, 11 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم همه جمعه, 11 فروردین 10:00 تخت فولاد برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم قسم جمعه, 11 فروردین 20:30 سالن گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی جمعه, 11 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر جمعه, 11 فروردین 09:00 موزه گرمابه علیقلی آقا/ موزه گرمابه شاهزاده ها/ مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک/ عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی جمعه, 11 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین جمعه, 11 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود جمعه, 11 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا جمعه, 11 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آوا جمعه, 11 فروردین 10:00 مساجد امام، شیخ لطف الله و جامع برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری جمعه, 11 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت جمعه, 11 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
نیم رخ(بنشین در کریاس) جمعه, 11 فروردین 09:00 بیگلربیگی پل خواجو برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه