سیزدهم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم نوا یکشنبه, 13 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم همه یکشنبه, 13 فروردین 10:00 تخت فولاد برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گردی یکشنبه, 13 فروردین 15:30 امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر و... برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم تیمی یکشنبه, 13 فروردین 16:00 ورزشگاه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین یکشنبه, 13 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم گود یکشنبه, 13 فروردین 21:00 زورخانه های سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری یکشنبه, 13 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه