دوم فروردین ماه
...

با غ غدیر | پارک جنگلی ناژوان | گلستان شهدا | تخت فولاد | موزه عصار خانه شاهی | دور نصف جان

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر سه شنبه, 02 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
37 درجه | پارک جنگلی ناژوان سه شنبه, 02 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا سه شنبه, 02 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد سه شنبه, 02 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش - شرح برنامه
موزه گرد | عصارخانه شاهی سه شنبه, 02 فروردین 08:30 میدان امام ( ره ) ، بازار عطارها ،درب ورودی سرای مخلص - شرح برنامه
37درجه ، جشن های نوروزی | پارک ناژوان سه شنبه, 02 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه