سوم فروردین ماه
...

باغ غدیر | میدان امام (ره) | پارک جنگلی ناژوان | گلستان شهدا | تخت فولاد | مقبره خواجه نظام الملک

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر چهارشنبه, 03 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
1400 گز | میدان امام (ره) چهارشنبه, 03 فروردین 16:00 خیابان نشاط _ خیابان حافظ - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا چهارشنبه, 03 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد چهارشنبه, 03 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش - شرح برنامه
موزه گرد | مقبره خواجه نظام الملک چهارشنبه, 03 فروردین 08:30 خیابان ولی عصر _ خیابان خواجه نظام - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت | پارک ناژوان چهارشنبه, 03 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی | پارک ناژوان چهارشنبه, 03 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه