هفتم فروردین ماه
...

باغ غدیر | پارک جنگلی ناژوان | گلستان شهدا | تخت فولاد | حمام علی قلی آقا | میدان امام علی(ع) | میدان امام (ره) | کوه صفه | آرامگاه صائب

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر یکشنبه, 07 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت | پارک ناژوان یکشنبه, 07 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی | پارک ناژوان یکشنبه, 07 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا یکشنبه, 07 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد یکشنبه, 07 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش - شرح برنامه
موزه گرد | موزه حمام علی قلی آقا یکشنبه, 07 فروردین 08:30 خیابان مسجد سید _خیابان آیت الله بید آبادی - شرح برنامه
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز | میدان امام علی (ع) یکشنبه, 07 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه
1400 گز | میدان امام (ره) یکشنبه, 07 فروردین 16:00 خیابان نشاط _ خیابان حافظ - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره هنرهای نمایشی یکشنبه, 07 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
شب شعر و موسیقی صائب یکشنبه, 07 فروردین 19:00 خیابان صائب _ آرامگاه صائب - شرح برنامه