دهم فروردین ماه
...

باغ غدیر | پارک جنگلی ناژوان | گلستان شهدا | تخت فولاد | بقعه باباقاسم | کوه صفه

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر چهارشنبه, 10 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی سرگرمی تفریحی - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت چهارشنبه, 10 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت سلامت محور - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا چهارشنبه, 10 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی ایثار و شهادت - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد چهارشنبه, 10 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش مذهبی - شرح برنامه
مناجات خوانی شعبانیه |تخت فولاد چهارشنبه, 10 فروردین 22:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
موزه گرد | بقعه بابا قاسم چهارشنبه, 10 فروردین 08:30 چهار راه ابن سینا_ اول خیابان علامه مجلسی _ کوچه بابا قاسم موزه گردی - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره با هم بخندیم چهارشنبه, 10 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه خانوادگی - شرح برنامه