یازدهم فروردین ماه
...

باغ غدیر | گلستان شهدا | تخت فولاد | حمام دردشت

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر پنجشنبه, 11 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی سرگرمی تفریحی - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا پنجشنبه, 11 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی ایثار و شهادت - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد پنجشنبه, 11 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش مذهبی - شرح برنامه
موزه گرد | حمام دردشت پنجشنبه, 11 فروردین 08:30 میدان شهدا _ خیابان ابن سینا _بازارچه دردشت موزه گردی - شرح برنامه