دوازدهم فروردین ماه
...

گلستان شهدا | تخت فولاد | حمام شاهزاده ها

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
23000 جان | گلستان شهدا جمعه, 12 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی ایثار و شهادت - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد جمعه, 12 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش مذهبی - شرح برنامه
مناجات خوانی شعبانیه |تخت فولاد جمعه, 12 فروردین 22:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
موزه گرد | حمام شاهزاده ها جمعه, 12 فروردین 08:30 خیابان مسجد حکیم _ کوچه شاهزاده ها _ نبش بازارچه نو شرقی موزه گردی - شرح برنامه