17 فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
جزء خوانی چهارشنبه, 17 فروردین 19:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
نقاله خوانی چهارشنبه, 17 فروردین 20:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شب های با نشاط چهارشنبه, 17 فروردین 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان چهارشنبه, 17 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) چهارشنبه, 17 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) چهارشنبه, 17 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم چهارشنبه, 17 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید چهارشنبه, 17 فروردین 17:00 دروازه دولت چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید درمراکز فرهنگی چهارشنبه, 17 فروردین 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید چهارشنبه, 17 فروردین 11:00 فرهنگسرای شهید همت خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی چهارشنبه, 17 فروردین تا دوشنبه, 05 اردیبهشت 10:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید چهارشنبه, 17 فروردین تا دوشنبه, 05 اردیبهشت 09:30 فرهنگسرای موعود مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان چهارشنبه, 17 فروردین 14:00 خانه فرهنگ آزادان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی چهارشنبه, 17 فروردین تا دوشنبه, 05 اردیبهشت 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) چهارشنبه, 17 فروردین 21:00 ورزشگاه طالقانی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت چهارشنبه, 17 فروردین 17:00 باغ بانوان فروغ سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم چهارشنبه, 17 فروردین 17:00 بوستان قدس مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید چهارشنبه, 17 فروردین 17:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی چهارشنبه, 17 فروردین 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم چهارشنبه, 17 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی چهارشنبه, 17 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام چهارشنبه, 17 فروردین 09:00 فرهنگسرای امین خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست چهارشنبه, 17 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی چهارشنبه, 17 فروردین 10:00 محل انجمن چتر نيلي سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس چهارشنبه, 17 فروردین 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم چهارشنبه, 17 فروردین 20:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) چهارشنبه, 17 فروردین 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
قرآن کتاب شگفتانه چهارشنبه, 17 فروردین 11:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان چهارشنبه, 17 فروردین 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم چهارشنبه, 17 فروردین 09:00 مسجد شهید مطهری مذهبی - شرح برنامه
مناجات عاشقانه چهارشنبه, 17 فروردین 22:00 مسجد المهدی محله مهدیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم چهارشنبه, 17 فروردین 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) چهارشنبه, 17 فروردین 08:30 فرهنگسرای کوثر مذهبی - شرح برنامه