18 فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
جزء خوانی پنجشنبه, 18 فروردین 19:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
نقاله خوانی پنجشنبه, 18 فروردین 20:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شب های با نشاط پنجشنبه, 18 فروردین 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان پنجشنبه, 18 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) پنجشنبه, 18 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) پنجشنبه, 18 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم پنجشنبه, 18 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 18 فروردین 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید درمراکز فرهنگی پنجشنبه, 18 فروردین 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 18 فروردین 11:00 فرهنگسرای شهید همت خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی پنجشنبه, 18 فروردین 11:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان پنجشنبه, 18 فروردین 14:00 خانه فرهنگ آزادان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) پنجشنبه, 18 فروردین 21:00 ورزشگاه طالقانی ورزشی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت پنجشنبه, 18 فروردین 17:00 باغ بانوان فروغ سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم پنجشنبه, 18 فروردین 17:00 بوستان قدس مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 18 فروردین 17:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی پنجشنبه, 18 فروردین 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم پنجشنبه, 18 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی پنجشنبه, 18 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام پنجشنبه, 18 فروردین 09:00 فرهنگسرای امین خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست پنجشنبه, 18 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی پنجشنبه, 18 فروردین 10:00 محل انجمن چتر نيلي سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس پنجشنبه, 18 فروردین 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم پنجشنبه, 18 فروردین 20:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) پنجشنبه, 18 فروردین 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
قرآن کتاب شگفتانه پنجشنبه, 18 فروردین 11:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان پنجشنبه, 18 فروردین 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم پنجشنبه, 18 فروردین 09:00 مسجد شهید مطهری مذهبی - شرح برنامه
مناجات عاشقانه پنجشنبه, 18 فروردین 22:00 مسجد المهدی محله مهدیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم پنجشنبه, 18 فروردین 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) پنجشنبه, 18 فروردین 08:30 فرهنگسرای کوثر مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 18 فروردین 09:30 فرهنگسرای موعود مذهبی - شرح برنامه