21 فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 21 فروردین 19:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
نقاله خوانی یکشنبه, 21 فروردین 20:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شب های با نشاط یکشنبه, 21 فروردین 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان یکشنبه, 21 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) یکشنبه, 21 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) یکشنبه, 21 فروردین 18:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم یکشنبه, 21 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی 15 گانه اصفهان سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 21 فروردین 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید درمراکز فرهنگی یکشنبه, 21 فروردین 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 21 فروردین 11:00 فرهنگسرای شهید همت خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی یکشنبه, 21 فروردین 11:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان یکشنبه, 21 فروردین 14:00 خانه فرهنگ آزادان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) یکشنبه, 21 فروردین 21:00 ورزشگاه طالقانی ورزشی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت یکشنبه, 21 فروردین 17:00 باغ بانوان فروغ سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم یکشنبه, 21 فروردین 17:00 بوستان قدس مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 21 فروردین 17:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی یکشنبه, 21 فروردین 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم یکشنبه, 21 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی یکشنبه, 21 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام یکشنبه, 21 فروردین 09:00 فرهنگسرای امین خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست یکشنبه, 21 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی یکشنبه, 21 فروردین 10:00 محل انجمن چتر نيلي سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس یکشنبه, 21 فروردین 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم یکشنبه, 21 فروردین 20:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
قرآن کتاب شگفتانه یکشنبه, 21 فروردین 11:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان یکشنبه, 21 فروردین 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم یکشنبه, 21 فروردین 09:00 مسجد شهید مطهری مذهبی - شرح برنامه
مناجات عاشقانه یکشنبه, 21 فروردین 22:00 مسجد المهدی محله مهدیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم یکشنبه, 21 فروردین 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) یکشنبه, 21 فروردین 08:30 فرهنگسرای کوثر مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 21 فروردین 09:30 فرهنگسرای موعود مذهبی - شرح برنامه
تدبیر در قرآن مجید یکشنبه, 21 فروردین 18:00 فرهنگسرای موعود مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی یکشنبه, 21 فروردین 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی یکشنبه, 21 فروردین 17:00 بوستان درخشان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی یکشنبه, 21 فروردین 17:00 بوستان امام رضا مذهبی - شرح برنامه
کتابت آیات وحی یکشنبه, 21 فروردین 20:00 پارک زمزم سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر یکشنبه, 21 فروردین 20:00 باغ غدیر اصفهان خانوادگی - شرح برنامه
آیین کهن زورخانه گردی درماه مبارک رمضان یکشنبه, 21 فروردین 21:30 زورخانه مولا علی (ع) ورزشی سرگرمی تاریخی - شرح برنامه
رمضان گرد یکشنبه, 21 فروردین 16:00 تخت فولاد وسایر امامزاده ها خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم (یکشنبه های رمضان) یکشنبه, 21 فروردین 10:00 فرهنگسرای شهید همت سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
دختران قرآنی تربیت قرآنی (یکشنبه های رمضان) یکشنبه, 21 فروردین 09:00 مجتمع امام خمینی (ره) خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
نون وپنیر یکشنبه, 21 فروردین 10:00 فرهنگسرای انتظار سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه