22 فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
گود وماه دوشنبه, 22 فروردین 21:30 زورخانه سینا ورزشی سرگرمی مذهبی - شرح برنامه
مولای عرشیان بانوی قدسیان دوشنبه, 22 فروردین 20:00 ورزشگاه های سازمان ورزشی سرگرمی - شرح برنامه
رمضان گرد دوشنبه, 22 فروردین تا یکشنبه, 21 فروردین 16:00 تخت فولاد وسایر امامزاده ها خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهار مناجات دوشنبه, 22 فروردین 22:30 بابا رکن الدین _ صاحب روضات نزدیک تکیه سید العراقین مسجد رکن الملک خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ضیافت رمضان دوشنبه, 22 فروردین 17:00 باغ طوبی خانوادگی - شرح برنامه
بهشت اجابت دوشنبه, 22 فروردین 03:30 مجازی مذهبی تاریخی - شرح برنامه
شب های نشاط دوشنبه, 22 فروردین 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه ورزشی سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان دوشنبه, 22 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) دوشنبه, 22 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) دوشنبه, 22 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم دوشنبه, 22 فروردین تا یکشنبه, 21 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید دوشنبه, 22 فروردین 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر دوشنبه, 22 فروردین 20:00 باغ غدیر اصفهان خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید درمراکز فرهنگی دوشنبه, 22 فروردین 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید دوشنبه, 22 فروردین 11:00 فرهنگسرای شهید همت مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی دوشنبه, 22 فروردین 10:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم دوشنبه, 22 فروردین 10:00 فرهنگسرای شهید همت سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید دوشنبه, 22 فروردین 09:30 فرهنگسرای موعود مذهبی - شرح برنامه
ختم قرآن ومناجات خوانی دوشنبه, 22 فروردین 23:37 مجازی مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان دوشنبه, 22 فروردین 14:00 خانه فرهنگ آزادان سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی دوشنبه, 22 فروردین 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
پاتوق قرآنی دوشنبه, 22 فروردین 11:00 فرهنگسرای آیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) دوشنبه, 22 فروردین 21:00 ورزشگاه طالقانی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی دوشنبه, 22 فروردین 17:00 بوستان درخشان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی دوشنبه, 22 فروردین 17:00 بوستان امام رضا (ع) مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی دوشنبه, 22 فروردین 10:00 فرهنگسرای دانش مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی دوشنبه, 22 فروردین 10:00 فرهنگسرای اهتمام مذهبی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت دوشنبه, 22 فروردین 17:00 باغ بانوان فروغ خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم دوشنبه, 22 فروردین 17:00 بوستان قدس خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید دوشنبه, 22 فروردین 09:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی دوشنبه, 22 فروردین 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم دوشنبه, 22 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی دوشنبه, 22 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام دوشنبه, 22 فروردین 09:00 فرهنگسرای امین مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست دوشنبه, 22 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی دوشنبه, 22 فروردین 10:00 محل انجمن چتر نيلي خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کتابت آیات وحی دوشنبه, 22 فروردین 20:00 پارک زمزم هنری مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس دوشنبه, 22 فروردین 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم دوشنبه, 22 فروردین 18:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) دوشنبه, 22 فروردین 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
طرح نو دوشنبه, 22 فروردین 10:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
قرآن کتاب شگفتانه دوشنبه, 22 فروردین 11:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان دوشنبه, 22 فروردین 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم دوشنبه, 22 فروردین 09:00 مسجد شهید مطهری مذهبی - شرح برنامه
ملاقات با عرشیان دوشنبه, 22 فروردین 21:00 گلستان شهدا خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم دوشنبه, 22 فروردین 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) دوشنبه, 22 فروردین 08:30 فرهنگسرای کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه