25 فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
مولای عرشیان بانوی قدسیان پنجشنبه, 25 فروردین 20:00 ورزشگاه های سازمان ورزشی سرگرمی - شرح برنامه
بهار جان ها پنجشنبه, 25 فروردین 20:30 باغ غدیر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
رمضان گرد پنجشنبه, 25 فروردین 16:00 تخت فولاد و امامزاده ها خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهار مناجات پنجشنبه, 25 فروردین 22:30 بابا رکن الدین-صاحب روضات نزدیک تکیه سید العراقین مسجد رکن الملک خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ضیافت رمضان پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 باغ طوبی خانوادگی - شرح برنامه
بهشت اجابت پنجشنبه, 25 فروردین 03:30 مجازی خانوادگی مذهبی تاریخی - شرح برنامه
گنجینه ها پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 پهنه تخت فولاد مذهبی - شرح برنامه
ویژه برنامه مهمان شهر پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 بوستان ها و فضاهای باز شهری در مناطق 15 گانه مذهبی - شرح برنامه
شب های با نشاط پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه ورزشی سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان پنجشنبه, 25 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) پنجشنبه, 25 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
مهمان شهر پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 پارک قلمستان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید درمراکز فرهنگی پنجشنبه, 25 فروردین 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 25 فروردین تا چهارشنبه, 24 فروردین 11:00 فرهنگسرای شهید همت مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 صفه مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 پل خواجو مذهبی - شرح برنامه
افطاری ، بازی ، شادی پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 کتابخانه فرشته خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ختم قرآن ومناجات خوانی پنجشنبه, 25 فروردین - مجازی مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان پنجشنبه, 25 فروردین 14:00 خانه فرهنگ آزادان سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی پنجشنبه, 25 فروردین 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
پاتوق قرآنی پنجشنبه, 25 فروردین 11:00 فرهنگسرای آیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 ورزشگاه طالقانی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 بوستان درخشان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 بوستان امام رضا (ع) مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 فرهنگسرای دانش مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 فرهنگسرای اهتمام مذهبی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 باغ بانوان فروغ خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 بوستان قدس خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید پنجشنبه, 25 فروردین 09:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام پنجشنبه, 25 فروردین 09:00 فرهنگسرای امین مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
عطر شیرین پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 محل انجمن چتر نيلي خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کتابت آیات وحی پنجشنبه, 25 فروردین 20:00 پارک زمزم هنری مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس پنجشنبه, 25 فروردین 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم پنجشنبه, 25 فروردین 18:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) پنجشنبه, 25 فروردین 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
طرح نو پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جرعه ای از دریا پنجشنبه, 25 فروردین 10:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان پنجشنبه, 25 فروردین 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم پنجشنبه, 25 فروردین 09:00 مسجد شهید مطهری مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم پنجشنبه, 25 فروردین 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) پنجشنبه, 25 فروردین 08:30 فرهنگسرای کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه