28 فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
گود وماه یکشنبه, 28 فروردین تا شنبه, 27 فروردین 21:30 زورخانه بوتراب محمود آباد ورزشی - شرح برنامه
مولای عرشیان بانوی قدسیان یکشنبه, 28 فروردین 20:00 ورزشگاه های سازمان ورزشی سرگرمی - شرح برنامه
بهار جان ها یکشنبه, 28 فروردین 20:00 باغ غدیر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کتاب جان یکشنبه, 28 فروردین 18:00 برنامه تلویزیونی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
رمضان گرد یکشنبه, 28 فروردین 16:00 تخت فولاد وسایر امامزاده ها خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهار مناجات یکشنبه, 28 فروردین 22:30 بابا رکن الدین-صاحب روضات نزدیک تکیه سید العراقین مسجد رکن الملک خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ضیافت رمضان یکشنبه, 28 فروردین 17:00 باغ طوبی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهشت اجابت یکشنبه, 28 فروردین 03:30 مجازی خانوادگی مذهبی تاریخی - شرح برنامه
مهمان شهر یکشنبه, 28 فروردین 21:00 مدرسه دارالقرآن خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شب های با نشاط یکشنبه, 28 فروردین 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه ورزشی سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان یکشنبه, 28 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) یکشنبه, 28 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) یکشنبه, 28 فروردین 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم یکشنبه, 28 فروردین 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 28 فروردین 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر یکشنبه, 28 فروردین 21:00 میدان امام (ره) خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 28 فروردین 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
شب های همدلی درشهر زندگی یکشنبه, 28 فروردین 18:00 میدان گردهمایی پارک کوهستانی صفه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 28 فروردین 11:00 فرهنگسرای شهید همت مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی یکشنبه, 28 فروردین 10:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم یکشنبه, 28 فروردین 10:00 فرهنگسرای شهید همت سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
جشن بزرگ ماه آل طه یکشنبه, 28 فروردین 20:30 همت آباد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
دختران قرآنی تربیت قرآنی (یکشنبه های رمضان) یکشنبه, 28 فروردین 09:00 مجتمع امام خمینی (ره) خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
تدبیر در قرآن مجید یکشنبه, 28 فروردین 18:00 فرهنگسرای موعود مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 28 فروردین 09:30 فرهنگسرای موعود خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ختم قرآن ومناجات خوانی یکشنبه, 28 فروردین - مجازی مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان یکشنبه, 28 فروردین 14:00 خانه فرهنگ آزادان سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی یکشنبه, 28 فروردین 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
پاتوق قرآنی یکشنبه, 28 فروردین 11:00 فرهنگسرای آیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر یکشنبه, 28 فروردین 21:00 مجتمع امام حسین (ع) مذهبی - شرح برنامه
مهمانی کرامت یکشنبه, 28 فروردین 11:00 خانه فرهنگ طوس مذهبی - شرح برنامه
مهمان کریم آل طاها یکشنبه, 28 فروردین 15:00 خانه فرهنگ طوس اجتماعی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کریم اهل بیت یکشنبه, 28 فروردین 20:00 فرهنگسرای استاد شریعت خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) یکشنبه, 28 فروردین 21:00 ورزشگاه طالقانی ورزشی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی یکشنبه, 28 فروردین 17:00 بوستان درخشان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی یکشنبه, 28 فروردین تا شنبه, 27 فروردین 17:00 بوستان امام رضا (ع) مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی یکشنبه, 28 فروردین 10:00 فرهنگسرای دانش مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی یکشنبه, 28 فروردین 10:00 فرهنگسرای اهتمام مذهبی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت یکشنبه, 28 فروردین 17:00 باغ بانوان فروغ خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم یکشنبه, 28 فروردین 17:00 بوستان قدس خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید یکشنبه, 28 فروردین 09:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی یکشنبه, 28 فروردین 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی مذهبی - شرح برنامه
جشن روز اولی های نوجوان (ویژه پسران) یکشنبه, 28 فروردین 17:00 فرهنگسرای استاد مظاهری مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم یکشنبه, 28 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی یکشنبه, 28 فروردین 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام یکشنبه, 28 فروردین تا شنبه, 27 فروردین 09:00 فرهنگسرای امین مذهبی - شرح برنامه
ضیافت یکشنبه, 28 فروردین 19:00 حسینیه امین آباد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست یکشنبه, 28 فروردین 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی یکشنبه, 28 فروردین 10:00 محل انجمن چتر نيلي خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کتابت آیات وحی یکشنبه, 28 فروردین 20:00 پارک زمزم هنری مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر یکشنبه, 28 فروردین 21:00 مقابل شهرداری منطقه 13 خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس یکشنبه, 28 فروردین 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم یکشنبه, 28 فروردین 18:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) یکشنبه, 28 فروردین 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
یک ، دو، سه حرکت یکشنبه, 28 فروردین 15:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
طرح نو یکشنبه, 28 فروردین 10:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان یکشنبه, 28 فروردین 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم یکشنبه, 28 فروردین 09:00 مسجد شهید مطهری مذهبی - شرح برنامه
اقیانوس بخشندگی یکشنبه, 28 فروردین 21:00 مسجد المهدی محله مهدیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جشنواره رمضان یکشنبه, 28 فروردین 20:30 خانه فرهنگ افلاکیان خانوادگی - شرح برنامه
بهار قرآن یکشنبه, 28 فروردین 20:30 خانه فرهنگ افلاکیان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم یکشنبه, 28 فروردین 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) یکشنبه, 28 فروردین 08:30 فرهنگسرای کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه