دوم اردیبهشت ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
مولای عرشیان بانوی قدسیان جمعه, 02 اردیبهشت 20:00 ورزشگاه های سازمان ورزشی سرگرمی - شرح برنامه
کتاب جان جمعه, 02 اردیبهشت 18:00 برنامه تلویزیونی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهار مناجات جمعه, 02 اردیبهشت 22:30 بابا رکن الدین-صاحب روضات نزدیک تکیه سید العراقین مسجد رکن الملک خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ضیافت رمضان جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 باغ طوبی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهشت اجابت جمعه, 02 اردیبهشت 03:30 مجازی خانوادگی مذهبی تاریخی - شرح برنامه
گنجینه ها جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 پهنه تخت فولاد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
شب های با نشاط جمعه, 02 اردیبهشت 21:00 بوستان محلات مناطق 15 گانه ورزشی سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان جمعه, 02 اردیبهشت 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) جمعه, 02 اردیبهشت 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید جمعه, 02 اردیبهشت 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید جمعه, 02 اردیبهشت 11:00 فرهنگسرای شهید همت مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید جمعه, 02 اردیبهشت 09:30 فرهنگسرای موعود خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ختم قرآن ومناجات خوانی جمعه, 02 اردیبهشت - مجازی مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان جمعه, 02 اردیبهشت تا پنجشنبه, 01 اردیبهشت 14:00 خانه فرهنگ آزادان سرگرمی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی جمعه, 02 اردیبهشت 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
پاتوق قرآنی جمعه, 02 اردیبهشت 11:00 فرهنگسرای آیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مولای شیعیان جمعه, 02 اردیبهشت 09:00 خانه فرهنگ ابوالفرج مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) جمعه, 02 اردیبهشت 21:00 ورزشگاه طالقانی ورزشی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 بوستان درخشان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 بوستان امام رضا (ع) مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای دانش مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای اهتمام مذهبی - شرح برنامه
در امتداد لیالی نور جمعه, 02 اردیبهشت 21:00 گلزار شهدای رهنان مذهبی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 باغ بانوان فروغ خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 بوستان قدس خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید جمعه, 02 اردیبهشت 09:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی جمعه, 02 اردیبهشت 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی مذهبی - شرح برنامه
مراسم احیا شب قدر جمعه, 02 اردیبهشت 21:00 پارك شهرك مهديه مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام جمعه, 02 اردیبهشت 09:00 فرهنگسرای امین مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
روضه عشق جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 محل انجمن چتر نيلي خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کتابت آیات وحی جمعه, 02 اردیبهشت 20:00 پارک زمزم هنری مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس جمعه, 02 اردیبهشت 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم جمعه, 02 اردیبهشت 18:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) جمعه, 02 اردیبهشت 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
طرح نو جمعه, 02 اردیبهشت 10:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان جمعه, 02 اردیبهشت 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم جمعه, 02 اردیبهشت 09:00 مسجد شهید مطهری خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
طلعت نور جمعه, 02 اردیبهشت 18:00 مسجد المهدی محله مهدیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم جمعه, 02 اردیبهشت 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) جمعه, 02 اردیبهشت تا پنجشنبه, 01 اردیبهشت 08:30 فرهنگسرای کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه