کوه صفه
...

دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
7000 پا | جشنواره بادبادک ها پنجشنبه, 04 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره ابربازی های خانوادگی جمعه, 05 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
7000 پا | ارکستر گنبدهای فیروزه ای شنبه, 06 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره هنرهای نمایشی یکشنبه, 07 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
7000 پا | کنسرت دف نوازان دوشنبه, 08 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره مچ اندازی سه شنبه, 09 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره با هم بخندیم چهارشنبه, 10 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه