ششم اردیبهشت ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
مولای عرشیان بانوی قدسیان سه شنبه, 06 اردیبهشت 20:00 ورزشگاه های سازمان ورزشی خانوادگی - شرح برنامه
کتاب جان سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:00 برنامه تلویزیونی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهار مناجات سه شنبه, 06 اردیبهشت 22:30 بابا رکن الدین-صاحب روضات نزدیک تکیه سید العراقین مسجد رکن الملک خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ضیافت رمضان سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 باغ طوبی خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بهشت اجابت سه شنبه, 06 اردیبهشت 03:30 مجازی خانوادگی مذهبی تاریخی - شرح برنامه
سحرخیزان نوجوان سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه خواهران) سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
بر آستان جانان (ویژه برادران) سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:30 مراکز فرهنگی شهر اصفهان مذهبی - شرح برنامه
کارگاه تغذیه سالم سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 مراکز فرهنگی شهر اصفهان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید سه شنبه, 06 اردیبهشت تا دوشنبه, 05 اردیبهشت 17:00 دروازه دولت - چهارباغ عباسی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید درمراکز فرهنگی سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:00 مرکز فرهنگی اندیشه ومرکز فرهنگی سبحان مذهبی - شرح برنامه
تجلیل از خادمان قرآن سه شنبه, 06 اردیبهشت 19:00 پاتوق گنجینه های زندگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید سه شنبه, 06 اردیبهشت 11:00 فرهنگسرای شهید همت مذهبی - شرح برنامه
مثبت اندیشی قرآنی سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 باغ بانوان صدف مذهبی - شرح برنامه
مسابقه قرآنی کودک قرآنی سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:00 فرهنگسرای سلام مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:30 فرهنگسرای موعود خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ختم قرآن ومناجات خوانی سه شنبه, 06 اردیبهشت - مجازی مذهبی - شرح برنامه
قصه های زیبای رمضان سه شنبه, 06 اردیبهشت 14:00 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
محفل قرآنی سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:30 خانه فرهنگ آزادان مذهبی - شرح برنامه
نخبه پروران قرآنی سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 فرهنگسرای آیه مذهبی - شرح برنامه
پاتوق قرآنی سه شنبه, 06 اردیبهشت 11:00 فرهنگسرای آیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مولای شیعیان سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:00 خانه فرهنگ ابوالفرج مذهبی - شرح برنامه
جام رمضان (ورزشگاه طالقانی) سه شنبه, 06 اردیبهشت 21:00 ورزشگاه طالقانی ورزشی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 بوستان درخشان مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 بوستان امام رضا (ع) مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای دانش مذهبی - شرح برنامه
لحظه های ملکوتی سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای اهتمام مذهبی - شرح برنامه
سی شب سی ضیافت سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 باغ بانوان فروغ خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه خدا میهمان خدا هستیم سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 بوستان قدس خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
جزء خوانی قرآن مجید سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:00 فرهنگسرای علامه دهخدا مذهبی - شرح برنامه
سلسله نشست های آموزشی سه شنبه, 06 اردیبهشت 21:00 فرهنگسرای علامه دهخدا اجتماعی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای آسمان مذهبی - شرح برنامه
سلام زندگی سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای آسمان سلامت محور خانوادگی - شرح برنامه
محفل انس باقرآن كريم همراه با بیان احکام سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:00 فرهنگسرای امین مذهبی - شرح برنامه
درمحفل دوست سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 فرهنگسرای امیرالمومنین مذهبی - شرح برنامه
شکوفه های قرآنی سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 محل انجمن چتر نيلي خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
کتابت آیات وحی سه شنبه, 06 اردیبهشت 20:00 پارک زمزم هنری مذهبی - شرح برنامه
پلکان انس سه شنبه, 06 اردیبهشت 21:00 کوه قائمیه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
همه ما هم دعوتیم سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:00 حرم حضرت زینب خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
انس با محفل قرآن ویژه (بانوان) سه شنبه, 06 اردیبهشت 17:00 محله عمان سامانی و 16 متری طالقانی مذهبی - شرح برنامه
طرح نو سه شنبه, 06 اردیبهشت 10:00 سالن مطالعه حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
عطر رمضان سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:00 بوستان زمرد خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم سه شنبه, 06 اردیبهشت 09:00 مسجد شهید مطهری خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
مهمان شهر سه شنبه, 06 اردیبهشت 21:00 محله حصه خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
محفل انس با قرآن کریم سه شنبه, 06 اردیبهشت 18:00 مقبره شهدای گمنام پارک کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه
ماه بانو (ویژه بانوان) سه شنبه, 06 اردیبهشت 08:30 فرهنگسرای کوثر خانوادگی مذهبی - شرح برنامه