12 اردیبهشت ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
آیین گشایش ”هفتۀ فرهنگی اصفهان“ دوشنبه, 12 اردیبهشت 21:00 خیابان چهارباغ‌عباسی، روبروی مجسمۀ شیخ‌بهایی هنری تاریخی هویتی - شرح برنامه