13 اردیبهشت ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
اینک اردیبهشت (درآمدی بر هفته فرهنگی اصفهان) سه شنبه, 13 اردیبهشت 16:00 گذر چهارباغ عباسی هنری تاریخی هویتی - شرح برنامه
آیین گرامی‌داشت زاینده‌رود - ورکشاپ بزرگ هنرمندان در حمایت از زاینده‌رود سه شنبه, 13 اردیبهشت 14:00 پل خواجو تا پل جویی (ضلع جنوبی) هنری تاریخی هویتی - شرح برنامه