14 اردیبهشت ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
بازی‌های بومی‌ومحلی چهارشنبه, 14 اردیبهشت 16:00 محلۀ حصه (ورزشگاه رستم) ورزشی سرگرمی خانوادگی - شرح برنامه
مروری بر پیشینۀ مدیریت سنتی آب زاینده‌رود در اصفهان و طومار منتسب به شیخ‌بهایی (سخنرانی) چهارشنبه, 14 اردیبهشت 17:30 سالن سعدی، حوزۀ هنری هویتی - شرح برنامه
ناگفته های مشروطه چهارشنبه, 14 اردیبهشت 17:30 خانه مشروطه تاریخی - شرح برنامه