16 اردیبهشت ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
آیین پایانی مسابقه‌های مولای عرشیان و بانوی قدسیان جمعه, 16 اردیبهشت 20:00 باغ نور ورزشی سرگرمی - شرح برنامه
بازی‌های بومی‌ومحلی جمعه, 16 اردیبهشت 16:00 قائمیه (ورزشگاه قائمیه) سرگرمی تفریحی - شرح برنامه
شب شعر عاشقانه‌های اصفهان (به یاد استاد صغیر) جمعه, 16 اردیبهشت 18:00 مهدیه زهرای مرضیه(س) سرگرمی هنری - شرح برنامه
اصفهان به رنگ نجوم جمعه, 16 اردیبهشت 18:00 مرکز نجوم ادیب - شرح برنامه
کارگاه موسیقی ایرانی جمعه, 16 اردیبهشت 17:00 حوضخانه قلمستان هنری - شرح برنامه
پیشینۀ اقتصاد ملی در اصفهان (سخنرانی) جمعه, 16 اردیبهشت 17:30 خانه مشروطه اجتماعی - شرح برنامه