منطقه 1
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
شب خاطره شهدا 25 آبان چهارشنبه, 25 آبان تا جمعه, 27 آبان 17:30 مساجد علی قلی آقا، سید و آیت اله خادمی خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
سينما مدرسه پنجشنبه, 26 آبان تا دوشنبه, 30 آبان 10:00 مدارس دارالقرآن، نبوی منش و خرم ایثار و شهادت - شرح برنامه
ساخت کلیپ 25 آبان شنبه, 21 آبان تا جمعه, 27 آبان - فضای مجازی و پخش در برنامه ها هنری اجتماعی ایثار و شهادت - شرح برنامه
تا پای جان چهارشنبه, 25 آبان 18:00 چهارباغ عباسی هنری خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه