منطقه2
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
سرو سبز مقاومت چهارشنبه, 25 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - سطح منطقه هنری ایثار و شهادت - شرح برنامه
اختتامیه پویش دوست شهید من پنجشنبه, 26 آبان 10:00 پارک قلمستان هنری خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
تبسم یک حماسه پنجشنبه, 26 آبان 18:00 فرهنگسرای رسالت هنری خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
رونمایی از شناسنامه شهدای محلات چهارشنبه, 25 آبان 15:30 فرهنگسرای اسوه ایثار و شهادت - شرح برنامه