منطقه 3
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
سینما مدرسه شنبه, 21 آبان تا جمعه, 27 آبان 10:00 مدارس منتخب ناحیه 2 هنری ایثار و شهادت - شرح برنامه
رفیق شهید من جمعه, 20 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - مدارس ناحیه 2 ایثار و شهادت - شرح برنامه
از لاله ها تا قله ها شنبه, 21 آبان تا جمعه, 27 آبان 10:00 منزل شهدا خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
قهرمان شهر، افتخار مدرسه دوشنبه, 23 آبان تا جمعه, 27 آبان 08:00 مدارس منتخب اجتماعی ایثار و شهادت - شرح برنامه
دیدار با لاله ها چهارشنبه, 25 آبان تا پنجشنبه, 26 آبان 07:00 گلستان شهدا خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی جمعه, 20 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - سطح منطقه ایثار و شهادت فرهنگی - شرح برنامه