منطقه 4
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
17 مسجد 17 راوی جمعه, 20 آبان تا دوشنبه, 30 آبان 18:00 مساجد منطقه خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
مسابقه کتابخوانی جمعه, 20 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - سطح منطقه هنری ایثار و شهادت فرهنگی - شرح برنامه
میثاق با شهدا پنجشنبه, 26 آبان 18:00 مسجدالنبی خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه