منطقه 5
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
تا پای جان دوشنبه, 23 آبان تا یکشنبه, 29 آبان 18:00 توپخانه 44 ارتش ایثار و شهادت - شرح برنامه
تولید نرم افزار واقعیت افزوده شهدا چهارشنبه, 25 آبان - مجازی ایثار و شهادت - شرح برنامه
نمایشگاه اصحاب عشق دوشنبه, 23 آبان تا یکشنبه, 29 آبان 18:00 توپخانه 44 ارتش ایثار و شهادت - شرح برنامه
تجلیل از خانواده های شهدا شنبه, 21 آبان تا جمعه, 27 آبان - سطح منطقه خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه