منطقه 9
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
جشنواره سرود شهدای 25 آبان یکشنبه, 22 آبان تا دوشنبه, 30 آبان 18:30 مدارس و کانونهای منطقه ایثار و شهادت - شرح برنامه
گلستان لاله ها دوشنبه, 23 آبان تا چهارشنبه, 25 آبان 10:00 گلستان شهدا خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
دیدار با بهشتیان شنبه, 21 آبان تا جمعه, 27 آبان - سطح منطقه خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه