منطقه 10
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
برای ستاره ها شنبه, 21 آبان تا پنجشنبه, 26 آبان - مدارس منطقه - شرح برنامه
قهرمان من چهارشنبه, 25 آبان 10:00 سالن اجتماعات سرگرمی هنری خانوادگی - شرح برنامه
رفیق شهیدم جمعه, 20 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - مجازی هنری خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
به قامت قلم چهارشنبه, 25 آبان - کتابخانه ابوالفرج هنری خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
به رنگ وطن چهارشنبه, 25 آبان - فرهنگسرای استاد شریعت سرگرمی تفریحی هنری خانوادگی - شرح برنامه