منطقه 11
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
منطقه پرواز پنجشنبه, 03 آذر 18:00 ورزشگاه طیب ایثار و شهادت - شرح برنامه
فضاسازی منطقه ای چهارشنبه, 25 آبان - سطح منطقه ایثار و شهادت - شرح برنامه
کوچه های ماندگار چهارشنبه, 25 آبان - سطح منطقه ایثار و شهادت - شرح برنامه
سینما حماسه سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان 10:00 سینما مهتاب ایثار و شهادت - شرح برنامه
روایتگری و بصیرت افزایی شنبه, 21 آبان تا چهارشنبه, 25 آبان 10:00 دبیرستان تسلیمی و هنرستان دستغیب و... ایثار و شهادت - شرح برنامه