منطقه 12
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
دیوارنویسی محلات با موضوع 25 آبان جمعه, 20 آبان تا جمعه, 27 آبان - سطح منطقه هنری خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
تولید کلیپ تصویری نوجوان یکشنبه, 15 آبان تا چهارشنبه, 25 آبان - فرهنگسراهای منطقه خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
همایش دوچرخه سواری پرسنل منطقه 12 چهارشنبه, 25 آبان 07:00 خیابان بهارستان ورزشی ایثار و شهادت - شرح برنامه
سرود قهرمان یکشنبه, 22 آبان تا جمعه, 27 آبان - سطح منطقه هنری ایثار و شهادت - شرح برنامه