موزه گردی
...

حمام علی قلی آقا | موزه عصار خانه شاهی | مقبره خواجه نظام الملک | بقعه بابا قاسم | حمام دردشت |حمام شاهزاده

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
موزه گرد | موزه عصار خانه شاهی سه شنبه, 02 فروردین 08:30 بازار عطارها، درب ورودی سرای مخلص - شرح برنامه
موزه گرد | مقبره خواجه نظام الملک چهارشنبه, 03 فروردین 08:30 خیابان ولی عصر، خیابان خواجه نظام - شرح برنامه
موزه گرد | بقعه بابا قاسم پنجشنبه, 04 فروردین 08:30 چهارراه ابن سینا، اول خ علامه مجلسی، کوچه بابا قاسم - شرح برنامه
موزه گرد | حمام دردشت جمعه, 05 فروردین 08:30 میدان شهدا، خ ابن سینا، بازارچه دردشت - شرح برنامه
موزه گرد | حمام شاهزاده ها شنبه, 06 فروردین 08:30 خیابان مسجد حکیم، کوچه شاهزاده ها، نبش بازارچه نو شرقی - شرح برنامه
موزه گرد | موزه حمام علی قلی آقا یکشنبه, 07 فروردین 08:30 خ مسجد سید، خ آیت الله بید آبادی - شرح برنامه
موزه گرد | موزه عصارخانه شاهی دوشنبه, 08 فروردین 08:30 بازار عطارها، درب ورودی سرای مخلص - شرح برنامه
موزه گرد | مقبره خواجه نظام الملک سه شنبه, 09 فروردین 08:30 خیابان ولی عصر، خیابان خواجه نظام - شرح برنامه
موزه گرد | بقعه باباقاسم چهارشنبه, 10 فروردین 08:30 چهارراه ابن سینا، اول خ علامه مجلسی، کوچه بابا قاسم - شرح برنامه
موزه گرد | حمام دردشت چهارشنبه, 11 اسفند 08:30 میدان شهدا، خ ابن سینا، بازارچه دردشت - شرح برنامه
موزه گرد | حمام شاهزاده‌ها جمعه, 12 فروردین 08:30 خیابان مسجد حکیم، کوچه شاهزاده ها، نبش بازارچه نو شرقی - شرح برنامه