کتابخانه های شهرداری اصفهان
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
مسابقه کتابواره شهدای اصفهان سه شنبه, 24 آبان تا دوشنبه, 30 آبان - کتابخانه های شهرداری اصفهان سرگرمی اجتماعی خانوادگی ایثار و شهادت فرهنگی - شرح برنامه