اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: 90 دقیقه | باغ غدیر
زمان برگزاری: 1401/01/04 – ساعت 15:00
مکان برنامه: چهارم فروردین ماه
موضوع:
آدرس برگزاری: اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی
اطلاعات بیشتر: بازی های بومی محلی شامل: خروس جنگی،دال پلان،چوبکشی،یه قل دو قل، داژبال و .... بازی های جنبشی حرکتی شامل: پرتاب حلقه ،حمل توپ ،جشنواره کاغذ بازی،رنگ جادویی و .... بازی های الکترونیکی شامل: بازی های رایانه ، فوتبال رباطی وایرهاکی. ابر بازی ها شامل: ماز دیواری، قلب گره ای، لنگر شاد، بالکینگها و.... ایستگاه تفریحی کودکان شامل : هولاهوپ،گریم کودکان، استپ هوایی، بازی های بادی و نقاشی کودک و ..... ایستگاه تفریحی و ورزشی شامل: دارت، گل کوچیک، تنیس پارکی، روپایی، تعادل، بولینگ بدمینتون، فوتبال حبابی و....
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها