اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: افتتاحیه بخش مبادله کتابخانه تخصصی نوجوان
زمان برگزاری: 1401/08/30 الی1401/08/30 – ساعت 15:30
مکان برنامه: فرهنگسرای نوجوان
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان-خیابان جی _ مسیر محلی صیاد شیرازی- خیابان مفتح
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها