اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: رونمایی از پادکست مرور شماره (5 و 6)
زمان برگزاری: 1401/08/29 الی1401/08/29 – ساعت 00:00
مکان برنامه: کتابخانه مرکزی
موضوع: سرگرمی هنری اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان، خیابان باغ گلدسته
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها