اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نشست کتاب همخوان
زمان برگزاری: 1401/08/28 الی1401/08/28 – ساعت 16:00
مکان برنامه: کتابخانه علامه امینی
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان - خیابان 22بهمن - مجموعه باغ غدیر
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها