اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: برگزاری نمایشگاه کتاب در ایستگاه های منتخب مترو
زمان برگزاری: 1401/08/24 الی1401/08/30
مکان برنامه: مترو امام حسین (ع)
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: دروازه دولت_ چهارباغ عباسی
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها