اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: "کتاب درمانی" مشاوره به شهروندان با کتاب
زمان برگزاری: 1401/08/24 الی1401/08/30
مکان برنامه: کتابخانه مرکزی
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: اصفهان، خیابان باغ گلدسته
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها