اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: معرفی کتاب های دفاع مقدس در قالب لمپست
زمان برگزاری: 1401/08/24 الی1401/08/30
مکان برنامه: سطح شهر اصفهان
موضوع: سرگرمی اجتماعی فرهنگی دفاع مقدس
آدرس برگزاری: سطح شهر اصفهان
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها