اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: رونمایی کتاب ناگفته های ازدواج
زمان برگزاری: 1401/08/26 الی1401/08/26
مکان برنامه: فرهنگسرای عرفان
موضوع: سرگرمی اجتماعی خانوادگی
آدرس برگزاری: خ جی، حدفاصل سه راه شهید رجایی و سه راه همدانیان، کوچه شماره 50 ، فرهنگسرای عرفان
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها