اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: عضویت رایگان و ویژه 50 درصد در کتابخانه ها ،مدارس و میادین اصلی شهر
زمان برگزاری: 1401/08/24 الی1401/08/30
مکان برنامه: کلیه کتابخانه ها ومراکز منتخب شهر
موضوع: سرگرمی خانوادگی فرهنگی
آدرس برگزاری: کلیه کتابخانه ها ومراکز منتخب شهر
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها