اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: دیوارنویسی محلات با موضوع 25 آبان
زمان برگزاری: 1401/08/20 الی1401/08/27
مکان برنامه: منطقه 12
موضوع: هنری خانوادگی ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: سطح منطقه
اطلاعات بیشتر: دیوارنویسی محلات با موضوع 25 آبان
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها