اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: تولید کلیپ تصویری نوجوان
زمان برگزاری: 1401/08/15 الی1401/08/25
مکان برنامه: منطقه 12
موضوع: خانوادگی ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: فرهنگسراهای منطقه
اطلاعات بیشتر: تولید کلیپ تصویری نوجوان با موضوع 25 آبان در قالب مسابقه
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها